Carrier to firma, która zaczyna od wystąpienia do rządu o licencję na widmo radiowe . To widmo radiowe lub dokładnie zakres częstotliwości zależy od specyfikacji technicznej, którą firma chce zastosować. Operator w kontekście technologicznym najczęściej jest to dostawca usług mobilnych . Operator może zostać zastąpiony innymi terminami, takimi jak operator sieci , dostawca usług bezprzewodowych , operator telefonii komórkowej , operator komórkowy lub firma komórkowa .

Gdy firmie uda się zostać operatorem sieci bezprzewodowejmusi następnie zbudować niezbędną infrastrukturę, aby móc oferować usługi mobilne swoim użytkownikom. Usługi te mogą obejmować połączenia głosowe , SMS-y , MMS-y i dostęp do sieci .

Wybierz operatora:

  • AT&T IMEI check
  • Softbank IMEI check
  • China telekom IMEI check
  • Sprint IMEI check
  • Comcast IMEI check
  • Telefonica IMEI check
  • Deutsche Telekom IMEI check
  • T-Mobile IMEI check
  • NTT IMEI check
  • Verizon IMEI check